Om ervoor te zorgen dat je boodschap overkomt bij de mensen waar het om gaat, je klanten, is het belangrijk dat iedereen in de organisatie dezelfde boodschap uitdraagt. Als ze goed weten waar de organisatie voor staat en waarom en ze staan hier ook achter, dan gaat dat vanzelf. Daarom is een sterke boodschap die breed gedragen wordt belangrijk. Ga in gesprek over de gedachten die het oproept om erachter te komen hoe de boodschap intern geïnterpreteerd wordt.

Daarnaast wil je dat men de klant goed begrijpt. Hoe vaardig zijn mensen in het communiceren naar de klant? Zien ze de belangen van de klant en zien ze vanuit welk perspectief de klant vragen stelt. Waar bepaalde wensen vandaan komen.

En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? En wordt er in begrijpelijke taal geschreven en gesproken? Vervallen medewerkers in jargon of kunnen ze het omzetten naar eenvoudig taalgebruik en nemen ze de tijd om uitleg te geven.

Vanuit Communicatie kan een organisatie proberen in de hoofden te komen van de klanten, maar door het contact met de medewerkers en de ervaringen die daaruit voortkomen plant je echt een zaadje en een herinnering die kan zorgen voor lange termijn commitment en loyaliteit.

Image